Toruń – 10-12.06.2016

Toruń – 10-12.06.2016

2016 Toruń

Toruń – 10-12.06.2016

W hali Arena Toruń odbyły się trzydniowe rekolekcje, które zgromadziły ponad 2000 osób. Rekolekcje zorganizowała wspólnota Posłanie. Nauczanie dotyczyło Roku Miłosierdzia Bego i łaski Boga, którą otrzymujemy w Jezusie Chrystusie.