Chojnice – Hala Sportowa OSiR – 8-10.11.2010

Chojnice – Hala Sportowa OSiR – 8-10.11.2010

2010 Chojnice

Hala Sportowa OSiR – 8-10.11.2010 

Były to rekolekcje ewangelizacyjne dla ludzi świeckich. Przyjechało wiele osób z całej Polski. Rekolekcje odbyły się w miejskiej hali sportowej. O.John nauczał o godności człowieka ukochanego przez Boga, o duchowej potrzebie nieustannego wzrastania w modlitwie i oddaniu się Bogu.