Ostrołęka – 6-8.06.2016

Ostrołęka – 6-8.06.2016

2016 Ostrołęka

Ostrołęka – 6-8.06.2016

Na hali sportowej odbyły się trzydniowe rekolekcje. O.John nauczał o Miłosierdziu Bożym i wartości przyjmowania sakramentów świętych.