Bielsko- Biała – Rekolekcje Kapłańskie – 21-23.05.2012

Bielsko- Biała – Rekolekcje Kapłańskie – 21-23.05.2012

2012 Bielsko-Biała – kapłani

Dom Rekolekcyjny Sióstr Serafitek w Hałcnowie – 21-23.05.2012

 

Kilkudziesięciu kapłanów zgromadziło się w tych dniach w domu rekolekcyjnym, aby uczestniczyć w rekolekcjach kapłańskich prowadzonych przez o.Johna. Kapłani modlili się wspólnie, sprawowali Eucharystię, adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz słuchali głoszonych przez ojca konferencji. Dla wielu z nich był to czas odnowy wiary, a modlitwa wstawiennicza była doświadczeniem wewnętrznego uzdrowienia i odnowienia daru kapłaństwa.