Białystok – 1-3.07.2016

Białystok – 1-3.07.2016

2016 Białystok

Białystok – 1-3.07.2016

Trzydniowe rekolekcje w tych dniach odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych. Wzięło w nich udział 1200 osób. O.John nauczał o Miłosierdziu Bożym i w prosty sposób zapraszał wszystkich do powierzenia Jezusowi swojego życia.