Kraków – 24-25.07.2008

Kraków – 24-25.07.2008

Kościół MB Częstochowskiej – 24.07.2008 i kościół św. Katarzyny – 25.07.2008

O.John odprawił Mszę Święte i modlił się o uzdrowienie. Spotkania te były wplecione w kolejną sesję „Strumieni Miłosierdzia, kościół MB Częstochowskiej i kościół św. Katarzyny były pełne wiernych oczekujących osobistego spotkania z Bogiem.