Fundacja

 
 
Fundacja Serce do Serca została powołana w celu wspomagania Kościoła Katolickiego w prowadzeniu wszechstronnej działalności dobroczynnej, formacyjno-religijnej, edukacyjnej i kulturalnej, ukierunkowanej na dzieci i młodzież w Polsce i za granicą, w szczególności z krajów Afryki, które cierpią ubóstwo.
 
Bezpośrednią inspiracją do jej założenia była chęć udzielania materialnego wsparcia ubogim i osieroconym dzieciom z Ugandy, w szczególności tym, którym z pomocą przychodzi działalność Fundacji ojca Johna Bashobory.

 
Wszyscy, którzy pragną wesprzeć finansowo sieroty, którymi zajmuje się o. John, mogą wpłacać ofiary na konto Fundacji wpisując w tytule wpłaty: „Pomoc dla dzieci z Afryki”.
 
 
Siedziba Fundacji:
ul. Niemczańska 27
50-561 Wrocław
 
Kontakt
tel. 509960323
 
Konto Fundacji:
PKO BP SA Oddział Wrocław
30 1020 5226 0000 6202 0395 0250